STOWARZYSZENIE PARYŻANIE

Aktualności

Apel

Szanowni Państwo,

w związku z kolejnym incydentem na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie, w dniu 03 sierpnia około godziny 23:30, związanym z zakłócaniem ciszy nocnej oraz naruszaniem ładu i porządku publicznego (bijatyka!), Zarząd Stowarzyszenia PARYŻANIE APELUJE!, do:

1. Władz Samorządowych, aby zaprzestały bagatelizowania problemu związanego z przyzwoleniem na zbyt duże nasycenie ludnością napływową w obrębie ul. Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie (przyp. zabudowa domami jednorodzinnymi) oraz żeby wykonały postanowienie Zebrania Mieszkańców Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat z dnia 01.03.2019r dot. uzupełnienia braków infrastrukturalnych na w/w ulicy!

2. Właścicieli domów w całości przeznaczonych pod wynajem o dopilnowanie porządku na wynajmowanych posesjach!

3. Mieszkańców miasta Mikstat o poparcie naszych starań, związanych z przywróceniem „normalności” na naszych ulicach!

Natomiast interweniującym policjantom, za pierwszą tak zdecydowaną akcję, dziękujemy!


podpisano:

Zarząd Stowarzyszenia PARYŻANIE