Aktualności

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

w dniu 09.07.2020 roku Prezes Stowarzyszenia „PARYŻANIE” zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat Pana Henryka Zielińskiego z prośbą o udzielenie informacji publicznej dot. ilości mieszkańców, tzw. imigrantów ekonomicznych mieszkających przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie.

W odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wezwał Stowarzyszenie Paryżanie do uzupełnienia braków formalnych, związanych z przedstawieniem dokumentów rejestrowych KRS i zarzucił Prezesowi Stowarzyszenia Łukaszowi Małeckiemu, że posługiwał się bezprawnie tytułem Prezesa Zarządu, a także wezwał do wycofania wniosku z dnia 09.07.2020, który został złożony z domniemaną wadą prawną.

W Pulsie Tygodnia, w numerze 31 z dnia 01.09.2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat zarzuty te podtrzymał, wprowadzając tym samym opinię publiczną w błąd, że Prezes Zarządu Łukasz Małecki, w dniu składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie był Prezesem Zarządu.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 01.12.2020 roku, Sygn. Akt II SAB/Po 97/20 stwierdził, że Burmistrz Gminy Mikstat dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku z dnia 09.07.2020r. (ponieważ organ ma 2 tygodnie na odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nie odpowiadając na niego w tym czasie dopuszcza się bezczynności) oraz wskazał w sentencji wyroku, że Burmistrz Gminy Mikstat prawidłowo podjął czynności wyjaśniające, ale do stwierdzenia tego czy Łukasz Małecki w dniu składania wniosku był Prezesem czy nie, jest odpis ze Statutu (udostępniony na stronie Stowarzyszenia „PARYŻANIE”) a nie odpis KRS, tak więc Łukasz Małecki w dniu składania wniosku był Prezesem Zarządu. Stąd Zarząd Stowarzyszenia „PARYŻANIE” wniósł w dniu dzisiejszym stosowne pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat Pana Henryka Zielińskiego o sprostowanie nieprawdziwych informacji na oficjalnej stronie gminy i w prasie.

Zatrważająca w opinii zarządu Stowarzyszenia „PARYŻANIE” w całym postępowaniu jest informacja uzyskana w dniu 24.09.2020 roku, która wskazuje że Urząd Miasta i Gminy Mikstat nie gromadzi wnioskowanych przez nas informacji. Zarząd Stowarzyszenia oczekuje od władz samorządowych większego zaangażowania w rozwiązywanie problemów związanych z imigrantami ekonomicznymi,
a w szczególności zbyt duże ich nasyceniem w obrębie niektórych ulic, tworząc w ten sposób nieformalne getta.

Zarząd Stowarzyszenia