STOWARZYSZENIE PARYŻANIE

Aktualności

List Otwarty

Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w ostatnich miesiącach na świecie, a wynikająca z rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa zmusza nas do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie oraz wyciągnięcie wniosków z zachowania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, w szczególności w naszej gminie. Działania takie są potrzebne, aby wyciągnąć wnioski z ewentualnych błędów i zaniedbań w celu uniknięcia lub zminimalizowania zagrożeń w przyszłości.

Jakie działania podjął Pan w celu wyjaśnienia, dlaczego właśnie w naszej gminie nastąpił tak znaczny wzrost zachorowań oraz czy wpływ na to mogła mieć duża ilość mieszkających i pracujących w naszej gminie obywateli innych państw, czyli tzw. imigracji zarobkowej? Obecnie bardzo bulwersujące dla mieszkańców Mikstatu jest np. przekwaterowywanie mieszkańców między domami przeznaczonymi na wynajem. Niemalże codziennie można zaobserwować jak z jednego domu mieszkańcy są przewożeni z bagażami do innego. W jakim celu? Natychmiast podjęte powinny być działania nakazujące ścisłą ewidencję mieszkańców oraz zakaz przekwaterowywania. Poza tym takie przedmiotowe traktowanie pracowników jest po prostu nieludzkie.  

Obecnie, według szacunkowych danych, na ok. 1900 mieszkańców Mikstatu przypada ok. 800 osób tzw. imigracji zarobkowej. Obserwując zmiany tych liczb należy przypuszczać, że w niedługim czasie liczba obywateli innych państw będzie stanowiła więcej niż 50% mieszkańców Mikstatu. Czy jakiekolwiek plany władz miasta i gminy biorą pod uwagę te tendencje? Okazuje się, że już oszacowanie liczby osób mieszkających czasowo w naszym mieście jest dużym problemem. A przecież wiedza ta może być konieczna w przypadku np. zagrożenia epidemią, katastrofy naturalnej lub technicznej (na terenie Mikstatu jest duży zakład przetwórstwa spożywczego). Nasze podstawowe pytanie brzmi:

Ilu obywateli innych państw przebywa na terenie Mikstatu?

W Mikstacie nie ma hoteli pracowniczych, wszyscy czasowo zatrudnieni mieszkają w domach zaadaptowanych na potrzeby dużej ilości osób. Czy ktokolwiek kontroluje ten stan? Kto sprawdza, w jakich warunkach mieszkają te osoby? Jaki mają dostęp do toalet, łazienek, kuchni, ciepłej wody … itd? Ile metrów powierzchni mieszkalnej przypada na jednego mieszkańca? Jest to o tyle istotne, że konsekwencją takiego stanu jest np. przebywanie lokatorów poza domem (mieszkaniem, pokojem), dosłownie na ulicy. Przejeżdżając przez Mikstat widzimy często osoby siedzące na progu domu z napojami i papierosem. Przede wszystkim jednak warunki w jakich mieszkają te osoby mogą mieć duży wpływ na wzrost zakażeń koronawirusem.

Osobnym problemem jest stan techniczny pomieszczeń adaptowanych na lokale mieszkalne pod wynajem. Nie jest tajemnicą, że adaptacje te wykonywane są często systemem gospodarczym, a dotyczy to instalacji elektrycznych, gazowych, kanalizacyjnych czy wentylacyjnych.

Czy jest to kontrolowane? Wynajmowanie pokoi w domu oznacza, że nie ma on już charakteru budynku jednorodzinnego i trzeba dopełnić formalności budowlanych.

Mamy podstawy, aby przypuszczać, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie dosyć swobodnie podchodzi do zmiany sposobu użytkowania budynków jednorodzinnych na budynki zamieszkania zbiorowego. Przykładem może być tutaj budynek jaki powstaje na ul.Powstańców Wielkopolskich. Od początku budowy nie było tablicy informacyjnej jaki jest charakter powstającej budowli pomimo tego, że jest taki wymóg formalny. Gabaryty budowli wskazują, że będzie to kolejny budynek o charakterze hotelu pracowniczego.

            W Mikstacie jest wiele budynków w całości przeznaczonych pod wynajem, tzn. nie mieszkają w nich właściciele. Niestety, ale łatwo określić, które to są domy. W większości ich obejścia są bardzo zaniedbane: przerośnięta trawa i chwasty, uszkodzone ogrodzenia, bramy i furtki, a często wręcz brak ogrodzeń, na podwórzach grille własnej konstrukcji, siedziska z pustaków i kamieni, na chodnikach powyrywania kostka brukowa itp. No i oczywiście wszechobecne śmieci! Temat śmieci wymaga osobnego potraktowania, gdyż większość mieszkańców Mikstatu jest przekonana, że wysoka cena wywozu śmieci jest generowana przez imigrację zarobkową. Być może jest to skutkiem braku informacji, ale z pewnością obcokrajowcy mają lekceważący stosunek do dbałości o najbliższe otoczenie. Widać to chociażby po ilości niedopałków papierosów wokół ich miejsc przebywania. Kubły na śmieci często są wystawiane na ulice i chodniki, gdzie niekiedy przez kilka dni utrudniają przejście. Na podwórkach kubły nie są zamykane i wiatr oraz zwierzęta roznoszą ich zawartość. Z pewnością istnieją prawne możliwości, aby zmusić wynajmujących, aby część zysków przeznaczyli na uporządkowanie obejść wynajmowanych domów. Dla nas - mieszkańców Mikstatu - jest to szczególnie ważne, gdyż większość tych „mieszkaniowych biznesmenów” nie przebywa w Mikstacie, a traktuje naszą „Małą Ojczyznę” tylko jako miejsce do zarabiania pieniędzy.  

Kolejnym problemem, który naszym zdaniem nie jest zauważany przez rządowe i samorządowe instytucje jest pomoc obywatelom innych państw (mówimy o imigracji zarobkowej) w przystosowaniu się do warunków życia w naszym kraju. Kiedy i w jaki sposób otrzymują informacje o naszej kulturze i zwyczajach? Są to w większości ludzie młodzi, którzy od poniedziałku do piątku ciężko pracują, a w dni wolne chcą się zrelaksować. Oczywiste jest to jak to wygląda w praktyce, ale czy ktoś zdaje sobie sprawę jak bardzo jest to uciążliwe dla ich sąsiadów narodowości polskiej? Proszę sobie np. wyobrazić rodzinę idącą w niedzielę rano do kościoła, która przechodzi obok grup roznegliżowanych i hałaśliwych młodych ludzi słuchających muzyki z puszkami w rękach. Tego typu sytuacji jest znacznie więcej, są przecież święta państwowe, kościelne, wesela, imieniny itp., oraz oczywiście dni świąteczne dla obywateli innych państw, o których my z kolei nie wiemy. Takim minimum, jakie należałoby zrobić mogłoby być wydanie informatora dla obcokrajowców, oczywiście w ich języku, w którym znalazłyby się informacje nt. naszej kultury, zwyczajów oraz wszelkiego rodzaju praw i obowiązków obywatelskich. Oczywiście oczekujemy, że tego typu publikacje nie będą finansowane z budżetu naszej gminy, ale z innych źródeł. Państwo wyrażając zgodę na pracę w Polsce obcokrajowców powinno liczyć się z tym, że mogą pojawić się związane z tym problemy, które należy usuwać lub minimalizować.

Czy istnieje prawna możliwość, aby na domach w całości przeznaczonych pod wynajem znajdowała się w widocznym miejscu informacja, kto jest administratorem budynku oraz numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w przypadku uciążliwych dla sąsiadów zachowań jego mieszkańców?  

Szczególnego potraktowania wymaga kwestia bezpieczeństwa na drogach publicznych. W krajach na wschód od Polski mamy do czynienia z inną kulturą zachowań na drogach. Co jakiś czas spotykamy się z informacjami o zdarzeniach drogowych z udziałem obcokrajowców. Na co dzień jesteśmy świadkami przekraczania prędkości, parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, przywoływania się przy pomocy klaksonu, kilkudziesięciominutowych postojów z uruchomionym silnikiem itp. Skąd i w jaki sposób obywatele innych państw mają się dowiedzieć, że źle postępują? Wolne przejazdy radiowozów policyjnych przez newralgiczne miejsca są dalece niewystarczające – policjanci powinni wyjść (dosłownie) z samochodów i rozmawiać z obcokrajowcami. Kilka tygodni temu jeden z obcokrajowców uderzył w nocy w płot na skrzyżowaniu, z doniesień prasowych dowiedzieliśmy się, że miał 22 lata i kierował samochodem bez uprawnień. Człowiek ten aktualnie jeździ swoim samochodem po ulicach Mikstatu.    

Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii oraz wskazanie drogi postępowania w przypadku, gdy rozwiązanie zasygnalizowanego problemu nie leży w kompetencjach władz Miasta i Gminy Mikstat.

Otrzymują do wiadomości:

1.     Radni Rady Miejskiej w Mikstacie

2.     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie

3.     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie

4.     Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie inspektor Andrzej Haraś

5.     Posłanka na Sejm RP Katarzyna Sójka

6.     Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska

7.     Starosta ostrzeszowski Lech Janicki

8.     Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk

9.     Państwowa Straż Pożarna w Ostrzeszowie

 

podpisano:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA PARYŻANIE