STOWARZYSZENIE PARYŻANIE

Aktualności

Zebranie Założycielskie
Stowarzyszenia Paryżanie

 30.06.2020 roku grupa sąsiadów z ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie powołała Stowarzyszenie Paryżanie, co jest efektem rosnącego ich niezadowolenia z powodu sytuacji w jakiej się znaleźli mieszkając na swojej ulicy. Zebranie Założycielskie odbyło się u jednego z członków, a po kilku godzinnych obradach podjęli uchwały dotyczące Powołania stowarzyszenia, Statutu, Władz Stowarzyszenia, Wysokości składki członkowskiej. W najbliższym czasie Władze Stowarzyszenia zamierzają je zarejestrować w KRS i aktywnie działać na rzecz swoich członków.