STOWARZYSZENIE PARYŻANIE

O nas

Historia powstania Stowarzyszenia
PARYŻANIE

 Impulsem do powstania Stowarzyszenia „PARYŻANIE” był brak reakcji władz samorządowych na problemy związane z uciążliwością dużego skupiska imigrantów zarobkowych w obrębie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie, którzy mieszkają w nielegalnych hotelach robotniczych. Członkowie Stowarzyszenia próbowali prowadzić dialog z władzami samorządowymi w pojedynkę, przegłosowali również na Zebraniu Mieszkańców miasta Mikstat z marca 2019 roku uchwałę, która miała usunąć braki infrastrukturalne na tejże ulicy – nie przynosiło to jednak zamierzonych rezultatów i po namyśle 30.06.2020r. sąsiedzi z ul. Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie założyli Stowarzyszenie PARYŻANIE. Stowarzyszenie liczy na dzień 31.12.2020 roku 9 członków.

Numer Konta Bankowego: 
60 1140 2004 0000 3902 8032 4865

 Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność statutową, możesz przekazać darowiznę na numer konta bankowego podany powyżej.

Podsumowanie merytoryczne działalności Stowarzyszenia PARYŻANIE za 2020 rok